Hyrbilsförsäkringar

Som tidigare nämnts är hyrbilsförsäkringar ett kapitel för sig. Ofta ingår en hyrbilsförsäkring när man bokar en hyrbil. Men det kan skilja sig mycket åt mellan olika hyrbilsbolag vad denna hyrbilsförsäkring egentligen täcker. Och dessutom finns det ett annat begrepp som ställer till det, nämligen självrisken. Hur hög självrisken är kan vara en viktig faktor om något händer. Trafikförsäkring vs helförsäkring Precis som när det gäller vanliga bilar så finns det ju olika försäkringar. En trafikförsäkring är den lägsta varianten av försäkring. Här i Sverige är det lag på att alla bilar måste ha minst en trafikförsäkring. Det är ofta den försäkringen som ingår i en hyrbilsförsäkring. En trafikförsäkring innebär helt enkelt att försäkringen täcker skador på andra personer och andra fordon om du har råkat vålla en skada. Det innebär däremot inte att hyrbilens skador täcks av försäkringen. För att få ersättning för skador på hyrbilen, liksom för stöld, brandskador, vandalism och liknande, krävs det en helförsäkring. Och det är här det kan skilja sig mellan olika hyrbilsbolag och olika länder. Ibland ingår även helförsäkring, ibland måste man komplettera med en sådan. Tilläggs- och specialförsäkringar Det kan också finnas en rad olika tilläggs- eller specialförsäkringar, så som viltförsäkring som faller in ifall du krockar med något vilt djur. Alla försäkringar är inte ett måste att teckna, självklart vill ju hyrbilsbolaget att du ska teckna så många som möjligt så de tjänar på det, men det är inte säkert att du behöver dem. Fundera på vart och hur mycket du kommer att använda bilen och vilka risker som finns där. Kolla också upp om din hemförsäkring eller ditt kreditkort erbjuder rabatt på försäkring eller om de till och med har någon egen försäkring som ingår ifall du betalar hyrbilen med ditt kreditkort. Olycksfallsförsäkring är till exempel en försäkring som hyrbilsbolagen ofta vill sälja på en, men många gånger ingår sådan i ens reseförsäkring och/eller i hemförsäkringen. Likadant gäller för bagageförsäkring. Självriskeliminering och självriskreducering Självrisken är som tidigare nämnts en viktig faktor. Självrisken kan nämligen variera väldigt kraftigt, från noll och ända upp till tiotusentals kronor. Kolla vad som gäller för just din hyrbil och det hyrbilsbolag just du valt. Det finns möjlighet att välja till självriskreducering eller självriskeliminering. Det är ett slags skydd man kan teckna för att få en lägre självrisk eller till och med slippa självrisken helt. Dock innebär det att du måste betala en avgift för att få detta skydd och det kan vara en hög avgift, så det gäller att göra rätt avvägning. Men det gäller att kolla upp även självriskelimineringen i förväg, vad ingår egentligen. Kanske ersätts inte mindre skador? Kanske utgår ersättning endast om skadekostnaden överstiger självrisken. Ibland krävs det att du betalar två självrisker, en för trafikförsäkringen och en för helförsäkringen. Kolla då upp ifall självriskelimineringen täcker båda eller bara den ena. Man kan välja till självriskeliminering både när man bokar bilen och när man hämtar ut bilen. Se till att inte välja båda bara, det är bara att kasta pengarna i sjön. Oftast är det mest förmånligt att teckna det i samband med att man hämtar ut sin hyrbil.